English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
新闻动态 More ...
通知公告 More ...
可转化项目 More ...
企业技术需求 More ...
研发队伍 More ...
   
当前位置:首页 >> 科技成果转化平台 >> 企业技术需求
江苏省高邮经济开发区企业技术需求 2018-11-07
企业需求:山东东阿县企业需求 2018-09-27
企业需求:氨碱碱渣资源化再利用技术等 2018-09-17
企业需求:以硫磺、二硫化碳和硫化氢气体为原料的精细化工产品及技术 2018-05-17
企业需求:防腐涂料修复 2018-04-08
企业需求:体细胞荧光染色剂 2018-04-08
最新企业需求:缚酸剂合成技术 2016-10-12
电解臭氧发生器模块 2014-12-08
江苏省如东县企业技术需求 2014-12-08
宁波市企业技术需求 2014-10-15
宁夏宁东开发区企业技术需求表 2014-10-15