English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教务通知 More ...
教学计划 More ...
课程信息 More ...
学校文件 More ...
常用表格 More ...
工作流程 More ...
本科招生 More ...
新校历 More ...
   
当前位置:首页 >> 本科生教育 >> 教务通知
关于2018年下半年大学英语四、六级考试报名工作的通知
2018-09-25

请见附件:关于2018年下半年大学英语四、六级考试报名工作的通知.pdf