English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
教务通知 More ...
教学计划 More ...
课程信息 More ...
学校文件 More ...
常用表格 More ...
工作流程 More ...
本科招生 More ...
新校历 More ...
   
当前位置:首页 >> 本科生教育 >> 教务通知
毕业生信息采集散拍通知
2018-11-09

附件是散拍通知,请还没有参加统一采集的学生,可以选择任意一种方式拍摄或上传,如有任何问题,请联系本科生教学办 2350-8841。


化学学院本科生教学办

2018.11.09


毕业生散拍通知.doc