English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 本科生教育
2017年化学院本科创新项目结题推优公示
2017-03-30
      今年化学院本科创新项目结题推优结果已在化学楼四楼教学办橱窗公示。如有问题,请于4月1日下午5点前向院教学办反映。