English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 本科生教育
化学学院推免排序公示
2017-07-07
    化学院推免排序已在化学楼四楼教学办橱窗张贴。公示期77-79日。如有问题,请于710日上午11:00前向院教学办反映。