English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 本科生教育
化学院2017年推免名单公示
2017-09-13
化学院2017年推免名单已在化学楼四楼教学办橱窗公示,请相关同学注意查看。公示期9月13日-15日,如有问题,请及时向院教学办反映。