English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 本科生教育
2014级毕业论文工作安排及相关资料
2017-11-21
各位同学:

附件中为14级毕业论文工作安排及相关资料,包括:《2014级本科毕业论文分组名单》、《毕业论文(设计)指导手册》、《2018届本科毕业论文(设计)相关表格》、《化学学院2014级毕业论文工作流程》、《化学学院本科生毕业论文格式》、《化学学院本科毕业论文查重工作细则》。

附件:2014级毕业论文工作安排及相关资料.rar

 

                                                                    教学办公室

                                                                  2017年11月21日