English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 本科生教育
2015级《综合化学实验(二)》安排
2018-04-27
各位同学:

2015级《综合化学实验(二》安排请见附件:2015级综合化学实验(二)实验安排.doc

部分实验讲义也可以从实验教学中心网站下载,http://cec.nankai.edu.cn/jxjh/zh.htm


教学办公室

2018年4月27日