English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 本科生教育
《高级无机化学》7月19日开课
2018-07-12
各位同学:

夏季学期的《高级无机化学》(3-4周上课)第3周周一、周二的课暂停,从7月19日(周四)开始上课,补课时间另行通知。