English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 本科生教育
化学学院2018年推免名单公示
2018-09-08

学院2018年推免名单已在化学楼四楼教学办橱窗公示,请相关同学注意查看。公示期98-10日,如有问题,请于公示期内化学学院教学办公室反映。

         教学办公室

 2018.9.8