English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 本科生教育
关于推免生网上报名的通知
2018-09-25

请推免生务必于9月28日以后到中国研究生招生信息网进行报名,网址yz.chsi.com.cn。

                                                                                                     教学办公室

                                                                                                   2018.9.25