English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 本科生教育
18-19-2 /19年夏季学期通识选修课申报工作通知
2018-11-14

18-19-2 /19年夏季学期通识选修课申报工作通知


2018-11-14


各位老师:

2018-2019第二学期及夏季学期通识选修课的申报工作已经开始。详情见附件。如申报请于1122日(下周四)下班前将电子版表格发至邮箱yiwen@nankai.edu.cn


化学学院本科生教学办公室

20181114


通识选修课申报通知及相关附件.rar