English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 本科生教育
《线性代数(分子)》考试通知
2018-11-27


126日中午12:55-14:35在二主楼B103有期末考试,请同学们相互转告,准时参加达考场。

 

化学学院教学办