English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 研究生教育
化学学院关于硕士研究生科研记录规范化管理的规定(试行)20170607
2017-07-05

本规定自2017级硕士新生开始执行,在学硕士研究生科研记录从2017年9月开始采用新的学科专用科研记录本。

 

规定内容详见附件:

化学学院关于硕士研究生科研记录规范化管理的规定(试行)20170607.pdf