English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 研究生教育
化学学院化学学科学术硕士实行统一答辩的实施细则-20170714-执行中
2017-07-14

详见附件:

 

化学学院化学学科学术硕士实行统 一答辩的实施细则-20170714-执行中

 

本细则自2018年毕业生起实行,只适用于化学学院的研究生。以前所发相关文件与本细则不一致的,以本细则为准。