English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 研究生教育
硕士生统一答辩实施细则和科研记录规范化管理规定
2018-05-08

详情请点击下面链接:

 

化学学院化学学科学术硕士实行统一答辩的实施细则-20170714-执行中

有机化学、化学生物学、精细化 学品化学和植物保护学科(统称 “大有机”)学术硕士实行统一答辩的补充细则20170220

 

化学学院关于硕士研究生科研记录规范化管理的规定(试行)20170607