English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 研究生教育
化学学院2019年研究生招生导师名单
2018-10-23

 

2019年 学术硕士 招生导师名单.pdf 

2019年 专业学位硕士招生导师名单.pdf

 

 

 2019年博士招生导师名单见以下链接(学生与意向导师联系时需确认导师是否已取得2019年招生指标

http://yzb.nankai.edu.cn/2018/0927/c2561a108806/page.htm

 高分子化学与物理学科的史伟超老师为学校新引进人才,招收2019级博士和硕士。