English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 研究生教育
南开大学中文核心期刊表2009版(201811修订)
2018-11-07

  附件为最新更新的我校中文核心期刊表2009年版(2018年11月修订),本次更新内容为新增“说明”第18条。望周知。

 

南开大学中文核心期刊表2009版(201811修订).pdf