English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 研究生教育
2019年拟录取硕博连读生网上报名提醒
2018-12-03

 

 

请2019年拟录取硕博连读生注意:

网上报名时间为12月1日到12月5日下午3点,请在此期间务必完成网上报名工作,并交纳报名费,未交费视为报名信息无效。

表格下载链接http://yzb.nankai.edu.cn/xsbd/list.htm