English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 科研动态
关于参加世界智能大会的通知
2017-06-16

在我市举办的世界智能大赛将于本月29-30日举行,请有意参会的教师于今天(6月16日16:30前反馈至邮箱gaoxingbin@nankai.edu.cn。学校将根据申报教师数量情况争取参会名额。谢谢!
会议具体信息请查阅以下网站:http://www.wicongress.org/