English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 学术交流
学术报告:Strategies for materials design, processing and applications
2018-09-19

报告人:Prof.Shi Xue Dou and Prof.Hua Kun Liu(卧龙岗大学)

报告时间:2018年09月26日(星期三)上午10:00

报告地点:天南大联合楼A座四层报告厅

微信图片_20180919105247.jpg