English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 学术交流
元素有机化学国家重点实验室系列学术报告
2018-09-29
系列学术报告一:锚定催化
报告人:叶萌春研究员
系列学术报告:二次电池有机电极材料
报告人:陈军院士

 

时间:2018年10月12日下午2:30
地点:石先楼二楼学术报告厅