English Version 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
当前位置:首页 >> 学术交流
学术报告:Strategies for materials design,processing and applications
2018-10-08
报告人:Prof.Shi Xue Dou and Prof.Hua Kun Liu(卧龙岗大学)
报告时间:2018年9月26日(星期三)上午10:00
报告地点:天南大联合楼A座四层报告厅

微信图片_20181008104338.jpg