English Version 
 学院概况  师资队伍  科学研究  本科生教育  研究生教育  党建园地  学生工作  行政事务  校友园地  教工之家 
  
当前位置: 首页>>师资队伍>>带头人>>学术带头人>>正文
万相见
2019-09-09  

万相见

国家杰出青年基金获得者, 南开大学百名青年学术带头人

学科专业
高分子化学与物理
通讯地址
天津市卫津路94号南开大学蒙民伟楼501
联系电话
23500693
电子邮件
xjwan@nankai.edu.cn
网站地址
研究领域
有机光电功能材料设计、合成与器件制备教育及科研经历
1996--2000  东北师范大学化学系本科
2000-2003   大连理工大学化工学院硕士研究生
2003-2006   南开大学化学学院博士研究生
2006/07 — 2011/12,南开大学,化学学院,讲师
2012/01 - 2016/12,南开大学,化学学院,副教授
2014/10 — 2015/10,美国劳伦斯伯克利国家实验室,访问学者
2017/01 — 现在,南开大学,化学学院,教授


荣誉和奖励
2015年,天津市自然科学一等奖(排名4)
2015年入选南开大学百名青年学科带头人培养计划
2014年获国家自然科学基金委优秀青年科学基金资助
科研成果与代表作
发表包括Nature Photon,Acc Chem Res,Adv Mater, JACS等论文90余篇,论文被引4000余次,申请专利7 项,授权3 项,出版专著(章节)2 部。
代表性论文:
1) Miaomiao Li, Ke Gao, Xiangjian Wan*, Qian Zhang, Bin Kan, Ruoxi Xia, Feng Liu,Xuan Yang, Huanran Feng, Wang Ni, Yunchuang Wang, Jiajun Peng, Hongtao Zhang, Ziqi Liang, Hin-Lap Yip, Xiaobin Peng*, Yong Cao and Yongsheng Chen* , Nature Photon., 2016,
DOI: 10.1038/NPHOTON.2016.240
2) Qian Zhang, Xiangjian Wan,* Feng Liu,* Bin Kan, Miaomiao Li, Huanran Feng,Hongtao Zhang, Thomas P. Russell,* Yongsheng Chen*. Adv. Mater. 2016, 8,7008-7012.
3) Miaomiao Li, Feng Liu*, Xiangjian Wan*, Wang Ni, Bin Kan, Huanran Feng, Qian Zhang, Xuan Yang, Yunchuang Wang, Yamin Zhang, Yan Shen, Thomas P. Russell, Yongsheng Chen*, Adv. Mater., 2015, 27, 6296–6302.
4) Bin Kan, Qian Zhang, Feng Liu, Xiangjian Wan*, Yunchuang Wang, Wang Ni, Xuan Yang, Mingtao Zhang, Hongtao Zhang,Thomas P. Russell, Yongsheng Chen*, Chem. Mater., 2015, 27, 8414-8423.
5) Jiaoyan Zhou,? Yi Zuo,? Xiangjian Wan,? Guankui Long, Qian Zhang, Wang Ni, Yongsheng Liu, Zhi Li, Guangrui He, Chenxi Li, Bin Kan, Miaomiao Li, Yongsheng Chen*, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 8484–8487.
6) Guankui Long, Xiangjian Wan,* Bin Kan, Yongsheng Liu, Guangrui He, Zhi Li, Yawei Zhang, Yi Zhang, Qian Zhang, Mingtao Zhang, and Yongsheng Chen*, Adv. Energy Mater. 2013, 3, 639–646.
7) Jiaoyan Zhou, Xiangjian Wan, Yongsheng Liu, Yi Zuo, Zhi Li, Guangrui He, Guankui Long, Wang Ni, Chenxi Li, Xuncheng Su, Yongsheng Chen*, J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 16345–16351.
8) Zhi Li, Guangrui He, Xiangjian Wan,* Yongsheng Liu, Jiaoyan Zhou, Guankui Long, Yi Zuo, Mingtao Zhang, Yongsheng Chen*, Adv Energy Mater, 2012, 2, 74–77.
9) Xiangjian Wan , Guankui Long , Lu Huang , and Yongsheng Chen*, Adv Mater, 2011, 23, 5342–5358.
10) Yongsheng Liu, Xiangjian Wan,* Fei Wang, Jiaoyan Zhou, Guankui Long, Jianguo Tian, and Yongsheng Chen*, Adv Mater, 2011, 23, 5387–5391.
关闭窗口