English Version 
 学院概况  师资队伍  科学研究  本科生教育  研究生教育  党建园地  学生工作  行政事务  校友园地  教工之家 
  
当前位置: 首页>>师资队伍>>带头人>>青年学术带头人>>正文
蔡康
2020-05-25  

蔡康

学科专业

物理化学

通讯地址

天津市卫津路94号南开大学化学楼中区703

联系电话

 

电子邮件

kangcai@nankai.edu.cn

网站地址

 

 

 

研究领域

主客体化学,超分子自组装,机械互锁结构,拓扑聚合物

本课题每年有两个博士,两个硕士名额,并常年诚聘博士后。欢迎具有超分子化学、有机化学、高分子化学及材料化学等相关学科背景,热爱科学研究,善于团队合作,富有创新精神的博士后、博士研究生、硕士研究生以及高年级本科生加盟。


教育及科研经历

2007-2011 北京大学化学院 本科

2011-2016 北京大学化学院 博士(导师:赵达慧教授)

2016-2020 美国西北大学 博士后(导师:J. Fraser Stoddart)

202012月至今 南开大学化学学院,特聘研究员,博士生导师

荣誉和奖励

北京大学优秀博士论文

研究生国家奖学金

北京大学校长奖学金

北京大学光华奖学金


 

科研成果与代表作


1. Cai, K.†; Zhang, L.†; R. D. Astumian; J. F.      Stoddart, Nat. Rev. Chem. 2021, In Press. (†co-first      author)

2. Cai, K.; Cui, B.; Song, B.; Wang, H.; Qiu, Y.; Jones, L.      O.; Liu, W.; Shi, Y.; Vemuri, S.; Shen, D.; Jiao, T.; Zhang, L.; Wu, H.;      Qiu, Y.; Chen, H.; Jiao, Y.; Wang, Y.; Stern, C. L.; Li, H.; Schatz, G.      C.; Li, X.; Stoddart, J. F. Chem      2020, DOI: https://doi.org/10.1016/j.chempr.2020.11.004

3. Cai, K.†; Shi,      Y.†; Zhuang, G.-W.; Zhang, L.; Qiu, Y.; Shen, D.; Chen, H.;      Jiao, Y.; Wu, H.; Cheng, C.; Stoddart, J. F. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 10308–10313.      (†co-first author)

4. Cai, K.; Mao, H.; Liu, W.-G.; Qiu, Y.; Shi, Y.; Long, Z.;      Shen, D.; Chen, H.; Jiao, Y.; Wu, H.; Liu, Z.; Feng, Y.; Stern, C. L.;      Wasielewski, M. R.; Goddard III, W. A.; Stoddart, J. F. J. Am. Chem. Soc. 2020,      142, 7190–7197.

5. Cai, K.; Shi,      Y.; Vemuri, S.; Cao, C.; Cui, B.; Shen, D.; Wu, H.; Zhang, L.; Qiu, Y.;      Chen, H.; Jiao, Y.; Stern, C. L.; Alsubaie, F. M.; Xiao, H.; Li,      J.; Stoddart, J. F. Chem. Sci. 2020, 11, 107–112.

6. Cai, K.; Lipke,      M. C.; Liu, Z.; Nelson, J.; Cheng, T.; Shi, Y.; Cheng, C.; Shen, D.; Han,      J.-M.; Vemuri, S.; Feng, Y.; Stern, C. L.; Wasielewski, M. R.; Goddard, W.      A.; Stoddart, J. F. Nat.      Commun. 2018, 9, 5275.

7. Shi, Y.†; Cai, K.†; Xiao, H.; Liu, Z.; Zhou, J.;      Shen, D.; Qiu, Y.; Guo, Q.-H.; Stern, C. L.;Wasielewski, M. R.; Diederich,      F.; Goddard, W. A.; Stoddart, J. F. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 13835–13842.      (†co-first author)

8. Cai, K.†; Xie,      J.†; Zhang, D.; Shi, W.; Yan, Q.; Zhao, D. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140,      5764–5773. (†co-first author)

9. Cai, K.; Xie,      J.; Zhao, D. J. Am.      Chem. Soc. 2014, 136, 28–31.

10.Cai, K.; Yan, Q.; Zhao, D. Chem. Sci. 2012, 3, 3175–3182.

 

 

关闭窗口